Piotr I (1682-1725)

Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane