Pawel I (1796-1801)

Monety Srebrne
Monety Miedziane