Mikolaj I (1825-1855)

Monety Platynowe
Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane