Mikolaj I (1825-1855)

Cwierckopiejkowki Srebrem
Poluszki
Polkopiejkowki Srebrem
Dieniezki
Kopiejki Srebrem
Kopiejki
Dwukopiejkowki
Dwukopiejkowki Srebrem
Trzykopiejkowki
Pieciokopiejkowki
Dziesieciokopiejkowki