Aleksander I (1801-1825)

Monety Srebrne
Monety Miedziane