Polska

Boleslaw II Smialy (1058-1079)
Wladyslaw I Herman (1079-1102)
Palatyn Sieciech (1080-1097)
Boleslaw III Krzywousty (1102-1138)
Wladyslaw II Wygnaniec (1138-1146)
Boleslaw IV Kedzierzawy (1146-1173)
Mieszko III Stary (1173-1202)
Mieszko Platonogi (1163-1211) (i Kazimierz)
Leszek Bialy (1202-1227)
Iwo Odrowaz Biskup Krakowski (1218-1229)
Monety Ksiestwa Opolsko-Raciborskiego
Boleslaw Wstydliwy (1243-1279)
Monety Nieokreslone XII-XIII W.
Waclaw II Czeski (1300-1305)
Kazimierz Wielki (1333-1370)
Wladyslaw Jagiello (1386-1434)
Wladyslaw Warnenczyk (1434-1444)
Kazimierz Jagiellonczyk (1447-1492)
Jan Olbracht (1492-1501)
Aleksander Jagiellonczyk (1501-1506)
Monety Litewskie
Monety Krzyzackie
Zygmunt I Stary (1506-1548)
Zygmunt II August (1544[1548]-1572)
Bezkrolewie (1572-1573)
Stefan Batory (1576-1586)
Zygmunt III Waza (1587-1632)
Bezkrolewie (1632)
Wladyslaw IV (1633-1648)
Jan Kazimierz (1649-1668)
Michal Korybut Wisniowiecki (1668-1673)
Jan III Sobieski (1674-1696)
August II Mocny (1697-1733)
August III (1733-1763)
Stanislaw August Poniatowski (1764-1795)
Monety Porozbiorowe
Monety Niemieckich Wladz Okupacyjnych Dla Terenow Wschodnich
Monety Niemieckich Wladz Okupacyjnych Dla Krolewstwa Polskiego
II Rzeczpospolita Polska
Monety Niemieckich Wladz Okupacyjnych Dla Generalnej Guberni
Litzmannstadt Getto

Medale
Varia


Wersja 1.11 10/02/2018