Zygmunt II August (1544[1548]-1572)

Obole Litewskie
Denary Litewskie
Dwudenary Litewskie
Polgrosze Litewskie
Grosze Na Stope Polska
Grosze Na Stope Litewska
Dwugrosze Litewskie
Trojaki Litewskie
Czworaki Litewskie