Zygmunt I Stary (1506-1548)

Denary Ziem Pruskich
Szelagi Ziem Pruskich
Grosze Ziem Pruskich