Wladyslaw Jagiello (1386-1434)

Pieniadze Litewskie