Stefan Batory (1576-1586)

Szelagi Ryskie
Grosze Ryskie
Trojaki Ryskie