Stefan Batory (1576-1586)

Dwudenary Litewskie
Szelagi Litewskie
Grosze Litewskie
Trojaki Litewskie
Szostaki Litewskie