Stefan Batory (1576-1586)

Denary Gdanskie
Szelagi Gdanskie
Grosze Gdanskie
Trojaki Gdanskie
Dukaty Gdanskie