Stanislaw August Poniatowski (1764-1795)

Monety Koronne
Monety Gdanskie
Monety Kurlandzkie(Lenne)
Monety Zaboru Austriackiego