Stanislaw August Poniatowski (1764-1795)

Monety Oswiecimsko-Zatorskie
Monety Dla Galicji I Lodomerii