Powstanie Listopadowe (1831)

Trojaki
Dziesieciogroszowki
Dwuzlotowki
Pieciozlotowki
Dukaty