Krolestwo Polskie (1815-1835)

Pieciozlotowki
Dziesieciozlotowki
Dwudziestopieciozlotowki
Piecdziesieciozlotowki