Monety Niemieckich Wladz Okupacyjnych Dla Krolewstwa Polskiego

Fenigi
Pieciofenigowki
Dziesieciofenigowki
Dwudziestofenigowki