Litzmannstadt Getto

Banknoty

   
1. piedziesieciofenigowka 1940, Lodz, Sg. Napisy w poziomych wierszach zlozone z liter roznago kroju i wysokosci: QUITTUNG UBER 50 PFENIG DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT, Podpis Rumkowskiego LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940, wydrukowane w kolorze czarnym. Poddruk fioletowy przedstawia umieszczona posrodku menore, otoczona siatka utworzona ze splecionych gwiazd Dawida i polozonymi naprzemian w narozach dwiema gwiazdami Dawida oraz liczbami 50. So. U gory posrodku: QUITTUNG UBER FUNFZIG PFENIG i dwie liczby 50 po obu stronach. U dolu klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLSCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Druk czarny. Poddruk fioletowy w postaci siatki utworzonej ze splecionych gwiazd Dawida na calej powierzchni. Numer typu A: 861130 wysokosci 4 mm, koloru czerwonego umieszczony jest ponad klauzula. Wymiary 87 X 56 mm. (0,1)         
2. jednomarkowka 1940, Lodz, Sg. U gory z prawej: QUITTUNG UBER, ponizej srodka wysokosci: EINE MARK, u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT i podpis Rumkowskiego oraz po lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. Wokol niekompletna prostokatna ramka z linji ciaglej oraz ornamentu geometrycznego przeplatanego gwiazdami Dawida. W prawym dolnym narozu stylizowana cyfra 1 jako oznaczenie wartosci. Druk czarny. Poddruk szaro-zielony w postaci prostokatnej siatki utworzonej ze splecionych gwiazd Dawida, z duza gwiazda w kole umieszczona w lewym gornym narozu, wypelnia pole ograniczone ramka, na calej powierzchni gesta siatka geometryczna. Numer bonu: A 352653 umieszczony po prawej wzdluz ramki, biegnacy ku gorze, koloru czerwonego, zlozony z cyfr wysokosci 4 mm. So. Posrodku menora,powyzej: QUITtUNG UBER, na nozce menory przeslaniajacy ja szyldzik z napisem: EINE MARK. Po bokach dwa zespoly koncentrycznych okregow z umieszczonymi wewnatrz stylizowanymi liczbami 1, u dolu trzywierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Dookola ramka identyczna jak na stronie glownej, w lewym dolnym narozu jeszcze jedna liczba 1. Druk czarny. Poddruk szaro-zielony w postaci siatki splecionej z gwiazd Dawida wypelnia tylko wnetrze ramki. Wymiary: 120 X 65 mm. (0,2)         
3. dwumarkowka 1940, Lodz, Sg. U gory z prawej: QUITTUNG UBER, ponizej srodka wysokosci: ZWEI MARK, u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT i podpis Rumkowskiego oraz po lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. Wokol niekompletna prostokatna ramka z linji ciaglej oraz ornamentu geometrycznego przeplatanego gwiazdami Dawida. W prawym dolnym narozu stylizowana cyfra 2 jako oznaczenie wartosci. Druk Ciemno-brazowy. Poddruk jasno-brazowy w postaci prostokatnej siatki utworzonej ze splecionych gwiazd Dawida, z duza gwiazda w kole umieszczona w lewym gornym narozu, wypelnia pole ograniczone ramka, na calej powierzchni gesta siatka przypominajaca linie papilarne. Numer bonu: 009619 umieszczony po prawej wzdluz ramki, biegnacy ku gorze, koloru czerwonego,typu A. So. Posrodku menora,powyzej: QUITtUNG UBER, na nozce menory przeslaniajacy ja szyldzik z napisem: ZWEI MARK. Po bokach dwa zespoly koncentrycznych okregow z umieszczonymi wewnatrz stylizowanymi liczbami 2, u dolu trzywierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Dookola ramka identyczna jak na stronie glownej, w lewym dolnym narozu jeszcze jedna liczba 2. Druk ciemno-brazowy. Poddruk jasno-brazowy w postaci siatki splecionej z gwiazd Dawida wypelnia tylko wnetrze ramki. Wymiary: 124 X 69 mm. (3)         
4. pieciomarkowka 1940, Lodz, Sg. Tresc przesunieta ku prawej stronie: U gory posrodku: QUITTUNG UBER, posrodku wysokosci: FUNF MARK, z prawej u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT oraz podpis Rumkowskiego, obok z lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. W prawym gornym narozu liczba 5 wewnatrz ciemnego kwadratu, w lewym dolnym stylizowana liczba 5. Druk czrny. Poddruk brazowy w postaci przesunietego na prawo prostokata z zaokraglonym lewym gornym i wycietym prawym gornym narozem, wypelnionegosiatka utworzona ze splecionych gwiazd Dawida. Numer: 814181, czerwony umieszczony u gory po lewej,zlozony z cyfr wysokosci 4 mm. So. W lewym gornym narozu: QUITtUNG UBER, FUNF MARK, u dolu w lewym narozu menora a obok dwuwierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Z prawej: u gory duza gwiazda Dawida, u dolu liczba 5. Druk czarny. Poddruk brazowy w postaci siatki ze splecionych gwiazd Dawida tworzacej prostokat z wycieciem u dolu i wypustka wychodzaca z prawego gornego naroza,przesuniety na lewa strone. Wymiary: (0,3)           


   
5. dziesieciomarkowka 1940, Lodz, Sg. Tresc przesunieta ku prawej stronie: U gory posrodku: QUITTUNG UBER, posrodku wysokosci: ZEHN MARK, z prawej u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT oraz podpis Rumkowskiego, obok z lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. W prawym gornym narozu liczba 10 wewnatrz ciemnego kwadratu, w lewym dolnym stylizowana liczba 10. Druk czrny. Poddruk zielony w postaci przesunietego na prawo prostokata z zaokraglonym lewym gornym i wycietym prawym gornym narozem, wypelnionego siatka utworzona ze splecionych gwiazd Dawida oraz gestej siatki wzorow geometrycznych na calej powierzchni. Numer: 426125, czerwony umieszczony u gory po lewej,zlozony z cyfr wysokosci 4 mm. So. W lewym gornym narozu: QUITtUNG UBER, ZEHN MARK, u dolu w lewym narozu menora a obok dwuwierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Z prawej: u gory duza gwiazda Dawida na kwadratowym ciemnym polu i gruba pozioma linia wychodzaca z jego prawego naroza, u dolu liczba 10. Druk czarny. Poddruk zielony w postaci siatki ze splecionych gwiazd Dawida tworzacej prostokat z wycieciem u dolu i wychodzaca z prawego gornego naroza wypustka, przesuniety na lewa strone.Bez znaku wodnego. Wymiary:150 X 75 (0,3)         
6. dwudziestomarkowka 1940, Lodz, Sg. Tresc przesunieta ku prawej stronie: U gory posrodku: QUITTUNG UBER, posrodku wysokosci: ZWANZIG MARK, z prawej u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT oraz podpis Rumkowskiego, obok z lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. W prawym gornym narozu liczba 20 wewnatrz ciemnego kwadratu, w lewym dolnym stylizowana liczba 20. Druk czrny. Poddruk zielono-brazowy w postaci przesunietego na prawo prostokata z zaokraglonym lewym gornym i wycietym prawym gornym narozem, wypelnionego siatka utworzona ze splecionych gwiazd Dawida oraz zajmujacej cala powierzchnie geometrycznej mozaiki. Numer: 239155, czerwony umieszczony u gory po lewej,zlozony z cyfr wysokosci 4 mm. So. W lewym gornym narozu: QUITtUNG UBER, ZWANZIG MARK, u dolu w lewym narozu menora a obok dwuwierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Z prawej: u gory duza gwiazda Dawida na kwadratowym ciemnym polu i gruba pozioma linia wychodzaca z jego prawego naroza, u dolu liczba 20. Druk czarny. Poddruk zielono-brazowy w postaci siatki ze splecionych gwiazd Dawida tworzacej prostokat z wycieciem u dolu i wychodzaca z prawego gornego naroza wypustka, przesuniety na lewa strone.Bez znaku wodnego. Wymiary:160 X 80 (0,3)         
7. dwudziestomarkowka 1940, Lodz, Sg. Tresc przesunieta ku prawej stronie: U gory posrodku: QUITTUNG UBER, posrodku wysokosci: ZWANZIG MARK, z prawej u dolu: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT oraz podpis Rumkowskiego, obok z lewej: LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940. W prawym gornym narozu liczba 20 wewnatrz ciemnego kwadratu, w lewym dolnym stylizowana liczba 20. Druk czrny. Poddruk zielono-brazowy w postaci przesunietego na prawo prostokata z zaokraglonym lewym gornym i wycietym prawym gornym narozem, wypelnionego siatka utworzona ze splecionych gwiazd Dawida oraz zajmujacej cala powierzchnie geometrycznej mozaiki. Numer: 080125, czerwony umieszczony u gory po lewej,zlozony z cyfr wysokosci 4 mm. So. W lewym gornym narozu: QUITtUNG UBER, ZWANZIG MARK, u dolu w lewym narozu menora a obok dwuwierszowa klauzula: WER DIESE QUITTUNG VERFÄLCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT. Z prawej: u gory duza gwiazda Dawida na kwadratowym ciemnym polu i gruba pozioma linia wychodzaca z jego prawego naroza, u dolu liczba 20. Druk czarny. Poddruk zielono-brazowy w postaci siatki ze splecionych gwiazd Dawida tworzacej prostokat z wycieciem u dolu i wychodzaca z prawego gornego naroza wypustka, przesuniety na lewa strone. Ze znakiem wodnym. Wymiary:160 X 80          
8. piedziesieciomarkowka 1940, Lodz, Sg. Po prawej u gory liczba 50, ponizej: QUITTUNG UBER, u dolu gwiazda Dawida umieszczona na pionowym pasie ograniczonym po obu stronach trzema pionowymi liniami. Z prawej ponizej srodka wysokosci wartosc: FUNFZIG MARK, ponizej: DER AELTESTE DER JUDEN IN LITZMANNSTADT DEN 15 MAI 1940, w lewym dolnym narozu liczba 50. Druk ciemno-niebieski. Poddruk jasno-niebieski w postaci prostokata z zaokraglonym lewym gornym narozem, przesuniety na prawa strone i rozdzielony pionowym pasem,utworzony jest ze splecionych gwiazd Dawida i nalozony na wypelniajacy cala powierzchnie poddruk zlozony z roznorodnych motywow geometrycznych. Numer 008700 czerwony umieszczony jest w lewym gornym narozu i zawiera cyfry wysokosci 4 mm. So. Na tle poddruku w jego gornych narozachliczby 50 a posrodku pomiedzy nimi: QUITTUNG UBER. Nizej: FUNFZIG MARK. Posrodku wysokosci menora umieszczona wewnatrz ozdobnej listwy utworzonej z dziewieciu splecionych linii. U dolu klauzula: WER DESE QUITTUNG VERFÄLSCHT ODER NACHMACHT ODER GEFÄLSCHTE QUITTUNGEN IN VERKEHR BRINGT WIRD STRENGSTENS BESTRAFT, w prawym dolnym narozu liczba 50. Druk ciemno-niebieski. Poddruk jasno-niebieski w postaci siatki utworzonej ze splecionych gwiazd Dawida tworzacy prostokat przesuniety na lewa strone i geometrycznej mozaiki pod swiecznikiem. Papier ze znakiem wodnym. Wymiary: 167 X 85 (4)