Kazimierz Wielki (1333-1370)

Denary Krakowskie
Polgrosze Krakowskie
Grosze Krakowskie