Kazimierz Jagiellonczyk (1447-1492)

Pieniadze Litewskie