Kazimierz Jagiellonczyk (1447-1492)

Brakteatry Elblaskie
Szelagi Elblaskie