Jan Kazimierz (1649-1668)

Szelagi Litewskie
Poltoraki Litewskie
Szostaki Litewskie
Orty Litewskie