Jan Kazimierz (1649-1668)

Szelagi Gdanskie
Dwugrosze Gdanskie
Orty Gdanskie
Poltalary Gdanskie
Talary Gdanskie
Dukaty Gdanskie