Jan III Sobieski (1674-1696)

Szelagi Gdanskie
Talary Gdanskie
Dukaty Gdanskie
Dwudukaty Gdanskie